İrsaliye

irsaliye

İrsaliye Nedir – İrsaliye Basımı

İrsaliye, malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan ve mal teslimini gösteren resmi belgedir. malı taşıyan tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana verilir. Diğer nüsha ise firmada kalır.

İrsaliye ;
-Tarih, seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir.
-İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde faturası kesilmek zorundadır
Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura ; İrsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan , farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Matbaamız Maliye ile Anlaşmalı olup, irsaliye gibi resmi evrakların Basımına yetkilidir.
irsaliye istekleriniz için lütfen adet, nüsha sayısı, boyut ve renk sayısını belirtiniz.